Blog

BİRİNCİ OTURUM TEMEL YETERLİLİK SINAVI (TYT)

Gönderen:

Temel Yeterlilik ne demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsar.

 • TYT ‘de sorular, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiş olarak sunulmuştur.
 • TYT ‘de adayların sadece bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar.
 • Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.
 • Temel Matematik Testinde; Temel matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama beceleri ölçülecektir.
 • Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları;
 • Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.
 • Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme,
  anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.
  TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat  eşitliği sağlayacaktır

NOT
Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin önceki yıllarda uygulanan YGS ‘den farkı nedir?

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’ de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?

YGS ‘de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2,YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).TYT ‘de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacaktır. Bu puan Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)’ dır.

TYT sorularının içeriği dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?
Adayların gireceği TYT soruları, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylar açısından avantajları nelerdir?

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT) tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
 • Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkân tanıması,
 • Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olmasıdır

Önceki sistemdeki puan türleri ile yeni uygulanan sınavdaki puan türleri arasındaki ilişki nedir ?

Geçen yıllarda adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Yabancı Dil testi dışında farklı tarihlerde LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava giriyor ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanıyordu

Yeni sistemde ise adaylar Yabancı Dil testi dışında sınavın ikinci oturumunda, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacak.

Önceki sistemdeki
TS puan yerine sözel
MF puanı yerine sayısal
TM puanı yerine EŞİT AĞIRLIK
puan türü getirilmiştir

Fatih/Akasaray Final/ Özel Öğretim kursu bu konuda size yardımcı olur

0
gaziantep escort gaziantep escort bayan escort gaziantep antep escort bayan porno izle hd porno seks izle porno film porno video
karabuk escort canakkale escort balikesir escort izmit escort kastamonu escort kirikkale escort burdur escort nigde escort hatay escort sivas escort